Collaboration with the European Union

SPRINTFILTER LATVIA 2017. gada 18. oktobrī ir noslēdzis līgumu Nr.SKV-L-2017/506 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par atbalsta saņemšanu pasākuma “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.